Wymiany

Wszystkie zakupione u produkty w sklepie internetowym podlegają wymianie. Towar może zostać wymieniony na taki sam, ale w innym rozmiarze lub zupełnie inny model.
Warunkiem wymiany jest odesłanie na adres: Sklep K65.pl ul.Kapitańska 3 A, 71-602 Szczecin
towaru nieużywanego w oryginalnym opakowaniu, z metkami.
Do wysyłanego towaru na wymianę prosimy dołączyć : paragon fiskalny, formularz wymiany, oraz 10 zł na przesyłkę zwrotną.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Firma SOLO TRADE Sp. z o.o

Sklep sportowy K65.pl

ul. Kapitańska 3 A, 71-602 Szczecin

biuro@k65.pl

_____________________________________________________________

– Ja/My(X) niniejszym informuję/informujemy(X) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących towarów(X) umowy dostawy następujących towarów(X) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(X)

– Data zawarcia umowy(X)/odbioru(X)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(X) Niepotrzebne skreślić.

Formularz wymiany - do pobrania


Zwroty

Kupujący, ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty odebrania towaru, składając stosowne oświadczenie.

Formularz odstąpienia od umowy kupna - do pobrania


Reklamacje

W przypadku ewentualnych reklamacji prosimy:

- odesłać towar na adres: Sklep K65.pl,  ul.Kapitańska 3 A, 71-602 Szczecin wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
- reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela. Pokrywamy koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez nasz sklep.

Formularz reklamacji - do pobrania


Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Adres właściwy do korespondencji:

Sklep sportowy K65.pl
SOLO TRADE Sp. z o.o.
ul.Kapitańska 3 A, 71-602 Szczecin

kontakt telefoniczny +48 782 350 355